NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

Vozač kamiona iz Bosne uspoređuje cestovne karte i vodstvo putem GPS-a koje mu je potrebno kao vozaču s vodstvom koje nam je potrebno od Nebeskog Oca da bismo išli cestama života.
Otac shvaća koliko je važno provoditi vrijeme sa svojim sinom kada mu dječak ponudi da će kupiti malo njegovog vremena.
Zbor i orkestar The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square izvode pjesmu »Čovjeku slava«. Pratite snimanje i pogledajte predivan povijesni krajolik i umjetnost.
Baš poput vas, žene iz općeg predsjedništva i odbora Potpornog društva iskusile su uspone i padove smrtnosti. Bez obzira na sve, svi mi možemo pronaći radost u Isusu Kristu.
Gospodin nas potiče da stavimo na stranu koliko možemo kako bi nam pomogao pripremiti se za bilo kakve buduće poteškoće s kojima ćemo se možda susresti.
Zbor i orkestar The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square i Alexandria Sharpe izvode pjesmu »Uza me ostaj, večer je« koju je skladao William H. Monk, a aranžirala Shirae Telford.
Nakon izrazitih poplava sredinom srpnja u dijelovima Njemačke, Belgije, Nizozemske, Luksemburga i Švicarske, Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana nastavlja biti aktivno uključena u napore pružanja pomoći kroz mjesne kongregacije, organizacije za pružanje pomoći i državne vlasti.
Starješina David A. Bednar iz Zbora dvanaestorice apostola Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana i sestra Susan Bednar bit će istaknuti gosti na sastanku Licem u lice za mlade odrasle osobe 12. rujna 2021. naziva »Pitaj, traži, kucaj«.