NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

  Pogledajte kako je Jakov 7:14 iz Mormonove knjige zaživio kroz ovaj videozapis.
  Pogledajte kako je 2 Nefi 5:10–11, 27 iz Mormonove knjiga zaživio kroz ovaj videozapis.
  Pogledajte kako je 2 Nefi 2:27 iz Mormonove knjiga zaživio kroz ovaj videozapis.
  Životna su pitanja poput matematičkih jednadžbi, posebice kada se radi o osobnoj pravednosti.
  Pogledajte kako je 1 Nefi 17:3 iz Mormonove knjiga zaživio kroz ovaj videozapis.
  Pažljivo, promišljeno ponovno pokretanje bogoštovlja i drugih sastanaka i aktivnosti slijedit će vodstvo mjesnih vlasti
  Pogledajte kako je 1 Nefi 8:10–12 iz Mormonove knjiga zaživio kroz ovaj videozapis.
  Životna su pitanja poput matematičkih jednadžbi, posebice kada se radi o osobnoj pravednosti.