Resursi za socijalnu skrb i samodostatnost

»Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju.« (Ivan 10:10)