Opći Sabor

Pozivamo vas da pogledate Opći sabor! Poslušajte nadahnjujuće poruke i učite više o Isusu Kristu.
Dva puta godišnje članovi i prijatelji Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana sabiru se kako bi poslušali poruke nadahnuća i vodstva od suvremenog proroka i drugih crkvenih vođa tijekom Općeg sabora.
Dva puta godišnje članovi i prijatelji Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana sabiru se kako bi poslušali poruke nadahnuća i vodstva od suvremenog proroka i drugih crkvenih vođa tijekom Općeg sabora.
Najavljeno šest novih hramova; vođe osuđuju rasizam i pozivaju na uljudnost u javnom životu
Pozivamo vas da pogledate Opći sabor! Poslušajte nadahnjujuće poruke i učite više o Isusu Kristu.
Na Općem saboru, vodeći crkveni autoriteti govore o raznim duhovnim temama. Oni ne iznose te govore samo za članove Crkve, već i za sve predstavnike Država svijeta, vjerske vođe drugih denominacija i religija, za ljude iz javnog života, i za sve učesnike Općeg sabora.
Prvo predsjedništvo Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana poslalo je sljedeće pismo o Općem saboru u listopadu 2020. članovima Crkve posvuda.
Svečana zborovanja posebni su, sveti sastanci koji se održavaju u razne svete svrhe. Za te je sastanke potrebno da sveci posljednjih dana donesu uzvišeni osjećaj duhovnosti sa sobom.
U nedjeljnom popodnevnom zasjedanju Općeg sabora u travnju 2020. g. predsjednik Russell M. Nelson najavio je osam novih hramova
Tijekom nedjeljnoga jutarnjeg zasjedanja 190. Općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, predsjednik Russell M. Nelson predstavio je proglas u čast 200-te godišnjice Prvog viđenja Josepha Smitha.
Pozivamo vas da pogledate Opći sabor! Poslušajte nadahnjujuće poruke i učite više o Isusu Kristu.