evanđeoske teme

Saznajte više o tome što sveci posljednjih dana rade u crkvi
Saznajte više o mormonskom kodeksu zdravlja: Riječi mudrosti
Saznajte više o nastojanjima služenja Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana
Mormoni iz cijelog svijeta okupljaju se dva puta godišnje kako bi poslušali svoje vođe kako govore na općem saboru. Saznajte više o mormonskom općem saboru i kako on može blagosloviti vaš život.
Članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana vjeruju u važnost kvalitetnoga obiteljskog vremena. Doznajte što sveci posljednjih dana vjeruju o tome zašto bi obitelji trebale provoditi vrijeme zajedno.
Kao kršćani, mormoni vjeruju da je Isus Krist naučavao o pokajanju. Saznajte zašto mormoni vjeruju da nam pokajanje može donijeti mir, nadu i radost.
Što mormoni vjeruju o mnogim blagoslovima molitve
Jeste li se ikada pitali što sveci posljednjih dana doista vjeruju o braku i obitelji? Saznajte više o proglasu »Obitelj: Proglas svijetu« i naučavanjima o braku i obitelji.
Jeste li se ikada pitali što mormoni vjeruju o Isusu Kristu?
Mormonova knjiga govori o Božjoj ljubavi za njegovu djecu posvuda. Saznajte više o ulozi Mormonove knjige u povijesti mormonizma i kako ona može blagosloviti vaš život.