evanđeoske teme

U nedavnim vijestima o mormonskoj Crkvi ispričana je priča o rastu i napretku. Naučite više o članovima, misionarima i hramovima u Crkvi SPD–a.
Mormoni vjeruju da Biblija naučava o Duhu Svetome. Saznajte više o tome što Biblija naučava o Duhu Svetome i kako on može blagosloviti vaš život.
Mormoni su očevi, majke, braća i sestre, baš poput vas. Saznajte više o jednom načinu na koji mormonske obitelji provode vrijeme zajedno.
Mormoni vjeruju da je Isus Krist Božji Sin i Spasitelj svijeta. Saznajte više o tome što mormoni vjeruju da znači imati vjere u Krista.
Saznajte više o tome što sveci posljednjih dana rade u crkvi
Saznajte više o hramovima svetaca posljednjih dana i posvećivanju hramova
Saznajte više o mormonskom kodeksu zdravlja: Riječi mudrosti
Saznajte više o nastojanjima služenja Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana
Mormoni iz cijelog svijeta okupljaju se dva puta godišnje kako bi poslušali svoje vođe kako govore na općem saboru. Saznajte više o mormonskom općem saboru i kako on može blagosloviti vaš život.
Kao kršćani, mormoni vjeruju da je Isus Krist naučavao o pokajanju. Saznajte zašto mormoni vjeruju da nam pokajanje može donijeti mir, nadu i radost.
Što mormoni vjeruju o mnogim blagoslovima molitve
Saznajte što mormoni vjeruju o braku i obitelji