evanđelje

Ako želite znati kako je to biti astronaut, upitali biste astronauta. Stoga, ako želite znati više o mormonima, trebali biste upitati mormone! 
Postajemo svetiji dok više učimo o Spasitelju i živimo kako je on živio.  Učimo više o njemu kada odlazimo na naše sastanke i satove te tijekom vlastitog proučavanja i štovanja na šabat.
     
Inicijativa za 2015. godinu pod naslovom »Spasitelj se rodi« usredotočena je na pronalazak, spoznaju i praćenje naučavanja Isusa Krista. 
Jadranska misija sjever održala je polugodišnji sabor za mlade odrasle samce posljednjeg vikenda u rujnu, a tema je bila »Postati novo stvorenje«.
Sestra Linda K. Burton i sestra Bonnie L. Oscarson su putovale diljem Europe od 16. do 25. listopada.
Dana 15. rujna 2015., starješina L. Whitney Clayton iz predsjedništva Sedamdesetorice.
Odluka Vrhovnog suda neće promijeniti nauk o braku.
Prvo predsjedništvo Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana priopćilo je sljedeću izjavu u petak, 22. rujna 2010. u SAD-u. Izjava se odnosi na sve članove Crkve u Americi i diljem svijeta
Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana žurno šalje ekipu liječnika i medicinskih potrepština na Haiti kako bi pomogla povrijeđenima u razornom potresu. Liječnici će uspostaviti privremeni medicinski centar u crkvenom sastajalištu u Port-au-Princeu. Sastajalište je uglavnom neoštećeno potresom
»Dok razmišljamo o vječnoj naravi naših izbora, priprema za obrazovanje je suštinski čimbenik u našim životima.Kada se suočimo s dugim razdobljem školovanja, ponekad izgleda kao da nema svjetla na kraju tunela, nema praskozorja da razbije tamu! U tim vremenima, trebate svjetlo koje se javlja kada se upoznate s lekcijama koje Sveta pisma podučavaju.«
Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Crkva pokrenula službenu radio postaju pod imenom Mormon channel (Mormonski kanal)