apostol

»Kako ćete vi odabrati koristiti svoju bogomdanu slobodu izbora?«