Poruka vodstva područja 

Zašto savezi?

Abraham prays kneeling
Elder Jack N. Gerard, United States
starješina Jack N. Gerard, Sjedinjene Države Predsjedništvo područja Središnja Europa, drugi savjetnik

U predsmrtničkom je svijetu naš Otac na Nebu omogućio naum, kroz Pomirenje Isusa Krista, po kojem se možemo vratiti u njegovu nazočnost. Put koji nas vodi kući često se naziva put saveza jer jasno daje odredbe i uvjete za naš povratak. Savez je sveti dogovor između Boga i osobe ili skupine ljudi.  Bog postavlja određene uvjete i obećava da će nas blagosloviti dok smo poslušni tim uvjetima (1). Predsjednik Nelson podučio je: »Vaša obveza da slijedite Spasitelja sklapanjem saveza s njime, a onda obdržavanjem tih saveza otvorit će vrata svakoga duhovnog blagoslova i povlastice dostupne muškarcima, ženama i djeci posvuda« (2).  

Gospodin je objavio proroku Josephu Smithu: »Postoji zakon, neopozivo određen na nebu prije postanka ovoga svijeta, na kojem su svi blagoslovi zasnovani – I kad zadobijemo bilo koji blagoslov od Boga, to je poslušnošću onom zakonu na kojem je on zasnovan« (3). Starješina D. Todd Christofferson podsjeća nas: »Savezi koje Bog daje svojoj djeci čine više osim toga što nas vode. Oni nas obvezuju njemu, a vezani za njega možemo prevladati sve« (4). Gospodin nam je obećao da je vezan kada činimo ono što on kaže, »no kad vi ne činite što ja kažem, nemate obećanja« (5).  

Tijekom vremena Bog je sklapao saveze sa svojim narodom. Znamo da je Gospodin sklopio saveze s Adamom i Evom, prorocima nakon njih i mnogim drugima. U naše vrijeme često govorimo o savezu koji je Bog sklopio s Abrahamom, a to je Abrahamov savez. Bog je obećao blagosloviti Abrahama i njegovo potomstvo »blagoslovima evanđelja, a to su blagoslovi spasenja, i to života vječnoga« (6).  

Kao baštinici Abrahamova saveza, imamo odgovornost pronositi evanđelje svim ljudima na Zemlji, pozivati druge da dođu Kristu i da se vežu za njega.  Pozivanje drugih Kristu poziv je da stupe na put saveza, otvore vrata kroz »savez krštenja za svaki blagoslov« i naposljetku prime najveći od svih darova Božjih, dar vječnog života (7). 

Blagoslovi koje je Bog obećao Abrahamu i njegovu potomstvu o velikom sabiranju posljednjih dana ispunjavaju se u naše vrijeme. Predsjednik Nelson izjavio je: »To sabiranje je najvažnija stvar koja se događa na Zemlji danas. Ništa drugo nije usporedivo u golemosti, ništa drugo nije usporedivo u važnosti, ništa drugo nije usporedivo u veličanstvenosti.« Svaki puta kada učinite išta što pomaže bilo kome – na bilo kojoj strani vela – zakoračiti prema sklapanju saveza s Bogom i primanju svojih ključnih krsnih i hramskih uredbi, vi pomažete sabrati Izrael. To je tako jednostavno« (8).  

Svakog nam se tjedna daje prilika da se osvrnemo na saveze koje smo sklopili s Bogom. Dok dostojno blagujemo sakrament, ponovno se obvezujemo i nastojimo uvijek se spominjati Isusa Krista i preuzeti njegovo ime na sebe. Dok obdržavamo njegove zapovijedi, uvijek će njegov duh biti s nama (9). Kroz naš zavjetni odnos s Bogom, upoznajemo ga i pripremamo se za povratak kući kako bismo primili najveći od svih božjih darova. »A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista« (10).  


  1. Evanđeoska knjižnica, Topical Guide 

  1. Russell M. Nelson, »Dok zajedno idemo naprijed«, Ensign ili Lijahona, travanj 2018., 7. 

  1. Nauk i savezi 130:20–21 

  1. D. Todd Christofferson, »Zašto put saveza«, Opći sabor u travnju 2021. 

  1. Nauk i savezi 82:10 

  1. Abraham 2:9–11 

  1. Nauk i savezi 14:7 

  1. Russel M. Nelson, »Nada Izraela«, Globalni sastanak duhovne misli za mlade, 3. lipnja 2018. 

  1. Nauk i savezi 20:77,79 

  1. Ivan 17:3