Poruka vodstva područja

Oprost

Oprost je jedan od najvećih darova koji nam je dao naš Nebeski Otac. Kroz pomirbeno djelo Isusa Krista, možemo primiti radosno čudo oprosta – doživljavajući snažnu promjenu srca, postajući »svetac… poput djeteta, pokoran, krotak, ponizan, strpljiv, pun ljubavi«, osjećajući mir i uvjerenost te primajući utjehu i snagu kako bismo radosno nastavili na putu saveza.

Elder Samuel Koivisto
starješina Samuel Koivisto, Finska Član Sedamdesetorice područja Sjeverna Europa

Kada je Spasitelj živio na Zemlji, volio je ljude služeći im. Iznio je mudrost i spoznaju podučavajući ih o naumu sreće Nebeskog Oca. Pozivao je sve da dođu k njemu, govoreći: »Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti.« (1) Ovaj isti poziv još uvijek stoji i upućen je svakome od nas kako bismo ga mogli spoznati te postati malo više poput njega.

Isus Krist nam je savršen primjer opraštanja. Podučavao je svoje učenike koliko bi puta trebali oprostiti svojem bratu ako njihov brat nastavlja činiti krivo: »ne… do sedam puta, nego do sedamdeset i sedam puta.« (2) To podrazumijeva neprestano opraštanje. Krist nas je podučio moliti se našem Nebeskom Ocu: »Oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo dužnicima svojim!« (3) Vrhunski primjer Spasiteljeve sposobnosti opraštanja bio je njegova molba Bogu kada je bio razapet i rekao: »Oče, oprosti im, jer oni ne znaju što čine!« (4)

»Opraštanje je božanska osobina. To je pomilovati ili opravdati nekoga od krivnje za uvredu ili nedjelo. Sveta pisma upućuju na oprost na dva načina. Gospodin nam zapovijeda da se pokajemo za svoje grijehe i tražimo njegov oprost. Također nam zapovijeda da oprostimo onima koji nas uvrijede ili povrijede.« (5) Krist je podučio: »Oprosti i bit će ti oprošteno!« (6) »Ja, Gospod, oprostit ću kome hoću oprostiti, no od vas se traži da opraštate svim ljudima.« (7)

Rođeni smo u svijet kako bismo primili fizičko tijelo koje nam omogućuje učenje, rast i razvijanje. Doživljavamo suprotnosti i imamo slobodu birati, što je u skladu s naumom Nebeskog Oca. Čak i nakon što činimo najbolje što možemo, svi radimo pogreške, griješimo, činimo krivo i donosimo krive odluke. Kroz pomirenje Isusa Krista, možemo primiti oprost za naše grijehe iskrenim i potpunim pokajanjem koje uključuje srce skršeno, raskajan duh i osjećanje božanske žalosti.

»Oprost zahtijeva pokajanje za naše grijehe te istovremeno rast i osnaživanje naše vjere u Isusa Krista. Dok se kajemo i dolazimo k njemu, na putu smo prema oprostu.« (8)

Starješina Neil L. Andersen podučio je: »Međutim, moramo upamtiti da božanski dar oprosta nikada ne može biti zarađen; može se samo primiti. Da, zapovijedi se moraju obdržavati i uredbe pridržavati kako bi se primio oprost, no osobni trud, bez obzira koliko velik, blijedi u usporedbi s cijenom otkupljenja. Zapravo, ne mogu se usporediti. Oprost je dar, a jedini koji može dati taj dar jest Otkupitelj i Spasitelj svijeta Isus Krist. On svojevoljno nudi svoj neprocjenjiv dar svima koji mu se obrate da ga prime.« (9)

Obitelj: Proglas svijetu podsjeća nas da je praštanje jedno od važnih načela sretna života, bez obzira koliko ljudi pripada našoj obitelji: »Sreća će se u obiteljskom životu najprije doseći kada se temelji na učenjima Gospodina Isusa Krista. Uspješni brakovi i obitelji uspostavljeni su i održavaju se na načelima vjere, molitve, pokajanja, opraštanja, poštivanja, ljubavi, sućuti te kroz rad i zdrave rekreativne aktivnosti.« (10)

Predsjednik Nelson predočio nam je molbu: »Moj je poziv danas, draga braćo i sestre, okončati sukobe koji bjesne u vašem srcu, vašem domu i vašem životu. (…) Ponavljam svoj poziv da okončate sukobe u vašem životu. Primjenjujte poniznost, hrabrost i snagu potrebne i za davanje oprosta i za traženje oprosta. Spasitelj je obećao da će, ‘ako [mi] oprosti[mo] ljudima njihove pogreške, oprostit[i]… i [nama] [n]aš Otac nebeski’«. (11) »Gle, onaj tko se pokaja za grijehe svoje, tomu je oprošteno, i ja, Gospod, više ih se ne spominjem.« (12)

Na isti način, trebamo oprostiti i zaboraviti nepravde koje proživljavamo. Oprost je jedan od najvećih darova koji nam je dao naš Nebeski Otac. Kroz pomirbeno djelo Isusa Krista, možemo primiti radosno čudo oprosta – doživljavajući snažnu promjenu srca (13), postajući »svetac… poput djeteta, pokoran, krotak, ponizan, strpljiv, pun ljubavi« (14), osjećajući mir i uvjerenost te primajući utjehu i snagu kako bismo radosno nastavili na putu saveza.

Zbog toga »razgovaramo o Kristu, radujemo se u Kristu, propovijedamo o Kristu, prorokujemo o Kristu, i pišemo u skladu s proroštvima našim, da bi djeca naša znala prema kojem se izvoru mogu osvrnuti za otpust grijeha svojih.« (15)

 

 1. Matej 11:28
 2. Vidi Matej 18:21–22
 3. Luka 11:4 (vidi također stihove 1–3)
 4. Luka 23:34
 5. Gospel Topics [Evanđeoske teme]: Oprost
 6. Luka 6:37
 7. Nauk i savezi 64:10
 8. Vidi Neil L. Andersen, The Divine Gift of Forgiveness[Božanski dar oprosta], 146
 9. Neil L. Andersen, »The Gift of Forgiveness« [Dar oprosta], Lijahona, veljača 2021., 11
 10. Obitelj: Proglas svijetu
 11. Russell M. Nelson, »Moć duhovnog zamaha«, Lijahona, svibanj 2022., 97., 100
 12. Nauk i savezi 58:42
 13. Vidi Mosija 5:2
 14. Mosija 3:19
 15. 2 Nefi 25:26