Vaš plan, dovesti vas k njemu

Dobrodošli Dobrodošli u zajednicu u kojoj svi nastoje živjeti kako je Isus naučavao. Dođite i vidite u što vjerujemo na stranici DođiteKristu.org
Ovo je Crkva Crkva započinje u nedjelju, no završava li tada? Zamislite kada bi se crkva protezala izvan četiri zida naše građevine kako bi nas svakodnevno nadahnjivala.
Family

Vizija

»Pozovite svu Božju djecu s obje strane vela da dođu svojem Spasitelju, prime blagoslove svetog hrama, imaju trajnu radost i osposobe se za vječni život.« - PREDSJEDNIK RUSSELL M. NELSON

Prioriteti

 • Slijediti proroka
 • Pozvati prijatelja na sakramentalni sastanak
 • Odnijeti ime pretka u hram
Goals-eng

Ciljevi

 • Uživajte u blagoslovima svakodnevnog pokajanja.
 • Uz molitvu tražite prilike za posluživanje.
 • Imajte nadolazeći naraštaj stalno na umu.
 • Pozovite užu i širu obitelj i prijatelje na sakramentalni sastanak kako bi učili o Kristu.
 • Dijelite crkvene poruke na internetu s obitelji i prijateljima.
 • Usmjerite vijeća odjela na to kako pomoći članovima i prijateljima napredovati zasebno i kao obitelji duž puta saveza.
 • Podajte veliku pažnju novim članovima i članovima povratnicima.
 • Osnažite svoju vjeru u Isusa Krista kroz promišljeno svetkovanje šabata kod kuće i u crkvi.
 • Budite u potpunosti uključeni u program »Dođi i slijedi me« te uz molitvu tražite osobnu objavu.
 • Budite dostojni hramske preporuke.
 • Nosite obiteljska imena u Dom Gospodnji te pomognite drugima činiti isto.
 • Pridajte najviši prioritet ujedinjavanju i upotpunjavanju obitelji s obje strane vela.

Pokazatelji napretka

Vođe odjela i kolčića moći će izmjeriti napredak praćenjem ovih ključnih pokazatelja iz Tromjesečnog izvješća:

 • Intervjui posluživanja
 • Podareni članovi s važećom hramskom preporukom
 • Nazočnost na sakramentalnim sastancima
 • Članovi koji podnose imena predaka za vršenje hramskih uredbi

Primjena

Određene radnje koje članovi trebaju izvršiti kako bi pomogli pojedincima i obiteljima sudjelovati u djelu spasenja važan su dio plana područja.

Vođe: Članovi koordinacijskog vijeća te vijeća kolčića i odjela trebali bi uz molitvu razviti određene korake koje će poduzeti kako bi ostvarili viziju, prioritete i ciljeve područja. Vođe se potiče da uz molitvu razmotre određena imena pojedinaca na koje će usmjeriti svoju pažnju.

Pojedinci i obitelji: Pojedince i obitelji potiče se da postave određene mjerljive ciljeve na malu džepnu karticu što će im pomoći da usmjere svoja nastojanja na tri prioriteta plana područja u svojem osobnom životu.

Odgovornost i provjera: Članovi Sedamdesetorice područja potiču predsjednike kolčića na razvijanje smislenih načina primjenjivanja plana područja i da stalno provjeravaju njihov napredak. Predsjednici kolčića nadalje potiču biskupe da rade s vođama svećeništva i pomoćnih organizacija na razvijanju načina kako primijeniti plan područja te isto tako provjeravaju njihov napredak i potiču ih.

Preuzmi PDF

Plan | Kartica

Dođite i vidite u što vjerujemo na stranici www.comeuntochrist.org

Family at Preston Temple