Opći sabor listopad 2020.

slika

Na Općem saboru, vodeći crkveni autoriteti govore o raznim duhovnim temama. Oni ne iznose te govore samo za članove Crkve, već i za sve predstavnike Država svijeta, vjerske vođe drugih denominacija i religija, za ljude iz javnog života, i za sve učesnike Općeg sabora. Prvo Predsjedništvo, članovi Zbora Dvanaestorice Apostola i drugi opći autoriteti i vođe Crkve prenosit će poruke koje daju inspiraciju i vodstvo na pet zasjedanja.

Sabor će se ove godine prenositi na ba.crkvaisusakrista.org uživo na Hrvatskom