Obitelj

    obitelj

    Poznato je da je obitelj osnovna jedinica društva. Jako je lijepo ako djeca Nebeskog Oca imaju skladnu i pobožnu obitelj. U Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana obitelj proizlazi iz vječnog braka i kao takva ima posebnu vrijednost. Roditelji su dužni pomagati svojoj djeci u poimanju značaja naše Crkve, upozoravati ih na proučavanje Svetih pisama i obdržavanje Gospodinovih zapovijedi. I otac i majka moraju uvijek biti svjesni da su oni ti koji svojoj djeci prenose sveti plamen naše vjere. Danas, kada zbog okruženja punog Sotoninih utjecaja postoji opasnost da to utječe na obitelj, trebamo uložiti poseban napor kako bismo odstranili taj opasan utjecaj. Molitva, post, redovito čitanje i proučavanje Mormomove knjige značajno će pridonijeti tome. Njegujmo obitelj kao stablo plemenite masline jer naš Nebeski Otac očekuje to od nas.