Mormonova knjiga, drevno Sveto pismo: tko ju je napisao i kako je prevedena?

O čemu govori Mormonova knjiga?

Mormonova knjiga je sveti zapis koji mormoni, ili sveci posljednjih dana, smatraju Svetim pismom uz Bibliju. Njezino objelodanjivanje je ključan dio povijesti mormonizma. Mormonova knjiga govori o povijesti dvije velike civilizacije naroda koji su živjeli u drevnim Amerikama. Jedna je od ovih civilizacija imigrirala u Amerike iz Jeruzalema 600 pr. Kr., a druga se iselila iz Bliskog istoka puno ranije (vidi uvod u Mormonovu knjigu).

Mormonova knjiga ima zabilježene dijelove društvene i političke povijesti ove dvije civilizacije. Međutim, važnije je to što Mormonova knjiga govori o Božjim odnosima s ovim drevnim narodima te svjedoči o Božjoj ljubavi i milost prema svoj njegovoj djeci. Mormoni vjeruju da Mormonova knjiga sadrži puninu evanđelja Isusa Krista (vidi Joseph Smith – Povijest 1:34). Najveći događaj zabilježen u knjizi je zapis o posjetu Isusa Krista Amerikama nakon njegove smrti i Uskrsnuća. 

Mormonova knjiga sadrži zapise koje su napisali drevni proroci. On naučava o vjeri u Isusa Krista.

Tko je napisao Mormonovu knjigu?

Sveci posljednjih dana vjeruju da Mormonova knjiga sadrži dijelove zapisa koje su napisali mnogi drevni proroci (vidi »Kratko objašnjenje Mormonove knjige«). Ovi su proroci urezali svoje zapise na zlatne ploče. Njihove je zapise sakupio i sažeo u sažetiji zapis prorok–povjesničar imenom Mormon. Mormonova knjiga nosi njegovo ime. Nakon Mormonove smrti, njegov sin, Moroni, dovršio je zapis i zakopao ploče kako bi ih zaštitio.

Odakle je došla Mormonova knjiga?

Dana 23. prosinca 1805., stoljećima nakon smrti Mormona i Moronija, odvio se drugi ključni događaj u povijesti mormonizma kada je rođen dječak imenom Joseph Smith. Kada je Joseph imao 17 godina, ukazao mu se Moroni, tada anđeo, dok se Joseph molio (vidi Joseph Smith – Povijest 1:27–33). Moroni je rekao Josephu da je drevni zapis, koji su on i njegov otac dovršili, napisan na zlatnim pločama i zakopan u obližnjem brdu blizu Josephovog doma u ruralnom području New Yorka. Moroni je također rekao Josephu da Bog ima posebno poslanje koje Joseph treba izvršiti, da je trebao dobiti ploče i da je Bog pripremio način za njihovo prevođenje.

Što je Mormonova Knjiga?

Koju ulogu igra Mormonova knjiga u povijesti mormonizma?

Prijevod Mormonove knjige je doista čudesan događaj u povijesti mormonizma. Joseph Smih, siromašan dječak s farme, imao je vrlo malo službenog obrazovanja. Nedostajala mu je sposobnost da sam prevede zapis pa mu je bila potrebna božanska pomoć.

Kako bi pomogao Josephu u važnom dijelu prevođenja Svetog pisma, Bog je pripremio oruđa. Dva od ovih oruđa zvala su se Urim i Tumim – par posebnih kamenova ili »tumača« koje je Joseph pronašao zakopane s ovim pločama (vidi Joseph Smith – Povijest 1:35). Slična su oruđa koristili proroci Starog zavjeta (vidi Izlazak 28:30). Joseph je koristio ove kamenove kako bi tumačio i diktirao zapis pisarima. Joseph je također koristio i drugi kamen, zvan kamen vidioca, kao pomoć u prijevodu. Svjedočio je da je mogao prevoditi knjigu jedino »darom i moću Božjom« (»Book of Mormon Translation«).

Danas je Mormonova knjiga prevedena s engleskog jezika na više od 100 jezika (vidi »Book of Mormon in 110 Languages«, Ensign, svibanj 2015., 137). Pomogla je milijunima ljudi diljem svijeta da se približe Isusu Kristu i spoznaju njegovo evanđelje.

Kako mogu saznati više?

Mormonova knjiga govori o vjeri, pokajanju i pronalasku istinske sreće. Mormonova knjiga također govori o Božjoj ljubavi za svu njegovu djecu, uključujući vas. Kako biste saznali više o Mormonovoj knjizi i zatražili besplatan primjerak, posjetite stranicu dodjitekristu.ba.