Je li ispravno? Je li ljubazno? Je li korisno?

slika

Dok ulazite u učionicu srednje škole, tri su pitanja šablonom ispisana u velikom, pomičnom tekstu na zidu iznad prozora. Pitanja pozivaju učenike na održivo društveno okruženje puno potpore. Je li ispravno?  Je li ljubazno? Je li korisno?

Postavljajući ova izravna pitanja, ovaj učitelj zagovara učinkoviti društveni kodeks ponašanja pozivajući učenike da na pozitivan način postupaju jedni s drugima. Time je učenje unaprijeđeno kada se učenici pridržavaju ovog brzoga, trodijelnoga, međuljudskoga, komunikacijskog ispita: Je li ispravno? Je li ljubazno? Je li korisno?

Ovaj je principijelni pristup u učionici potaknuo održiv standard i predložak za prikladan obiteljski život, radni život i interakcije na društvenim medijima. Naš govor može ili nadahnuti i ohrabriti ili može povrijediti i uvrijediti.

Komunikacija koja pada na ovom jednostavnom ispitu može se dogoditi u svim jezicima i na popularnim društvenim tehnološkim platformama. U svakoj situaciji, uzorak komunikacije koji podbaci postaje iskvaren i uvredljiv. Uvredljive slike, jezik, geste, memovi, šale, priče i tračevi poslani u tekstualni porukama, putem e-pošte, internetskih stranica i telefonskih aplikacija primjer su iskvarenih, neuljudnih međuljudskih odnosa.

»Zlostavljanje predstavlja javnozdravstveni problem i zbog toga ga se mora odmah rješavati prevencijom, intervencijom i terapijom. Kao roditelji, učitelji i društvo u cjelini dijelimo zajedničku odgovornost da slušamo svoju djecu i štitimo ih pružanjem informacija, podizanjem svijesti i osnaživanjem svih relevantnih čimbenika odgovarajućim alatima i znanjem«, izvijestio je predsjednik Europske mreže protiv nasilja, g. Costas Yannopoulos.[1]

Glavni govornik 5. međunarodne konferencije Europske mreže protiv nasilja, Peter Smith, umirovljeni profesor psihologije sa Sveučilišta u Londonu i počasni član EAN-a, predstavio je dosljednost rodnih razlika u omjerima između broja nasilnika i broja žrtava. Glavni je zaključak profesora Smitha taj da fenomen nasilništva na podjednak način zahvaća i dječake i djevojčice.[2]

Matt Watson, terapeut u Obiteljskim službama Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, kaže da se ponašanje može nazvati nasiljem »kada postoji strah i zastrašivanje ili kada netko kaže ‘stani’, ali ponašanje se nastavlja. Ne postoji priznanje osjećaja žrtve.«[3]

Moramo prestati s iskvarenom komunikacijom kako bismo izbjegli ružne posljedice. Starješina Dieter F. Uchtdorf iz Zbora dvanaestorice apostola Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana vodi naraciju u dojmljivom desetominutnom videozapisu o izmišljenim likovima u kojem se prikazuju relevantne neželjene posljedice kao i promjena mišljenja jednog mladića.[4]  Starješina Dieter F. Uchtdorf savjetuje nas da, kada je u pitanju mržnja, ogovaranje, zanemarivanje, ismijavanje, zamjeranje ili želja da se uzrokuje zlo, zaustavimo to!

»Gajite li zamjerku protiv nekoga? Ogovarate li čak i kada je ono što kažete možda istina? Isključujete li, odgurujete ili kažnjavate druge zbog nečega što su učinili? Zavidite li potajno nekome? Želite li nekome nešto nažao? Ukoliko ste odgovorili s da na bilo koje od ovih pitanja, možete primijeniti ranije spomenutu propovijed od dvije riječi: zaustavite to! Dovoljno je slomljenih srdaca i tuge u ovom životu bez nadodavanja kroz našu tvrdoglavost, ogorčenost i kivnost.«

Starješina Uchtdorf nastavlja: »Budimo ljubazni. Praštajmo. Razgovarajmo mirno jedni s drugima. Činimo dobro svim ljudima. Dopuštajući nam vidjeti druge na način na koji Nebeski Otac vidi nas: kao manjkave i nesavršene smrtnike koji imaju potencijal i vrijednost puno veće od onih koje možemo i zamisliti. Zato što nas Bog tako puno voli i mi moramo voljeti i praštati jedni drugima. Upamtite: na kraju, milosrdni su ti koji stječu milosrđe.«

U učionici života, naši odnosi s drugim ljudima ono su što je najvažnije. Sjetite se prokušati svoje međuljudske poruke s tri principijelna pitanja.

Je li ispravno?

Je li ljubazno?

Je li korisno?

 


[1] Peta međunarodna konferencija Europske mreže protiv nasilja, internetska stranica Europske mreže protiv nasilja, vijesti, priopćenje za javnost

[2] IBID

[3] »How to Beat Bullying« [Kako pobijediti nasilništvo], Rebecca M. Taylor, crkveni časopisi

[4] Gospel Media, Bullying – Stop it [Nasilništvo – zaustavite to], Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana

slika