Budite svjetlo svijetu – jednoj po jednoj osobi

Marija i djetešce Isus