vijesti

  Lisabon – Hram Lisabon, Portugal, trenutno u procesu izgradnje, primio je kip anđela Moronija 19. studenog, znak da se hram približava svršetku izgradnje.
  Kao dio kontinuiranih napora da bi se pomoglo svecima posljednih dana de se približe Isusu Kristu, Predsjednik Russell M. Nelson je najavio
  Zveki je opisala svoju promjenu u vjeri u Krista.
  Rosana je opisala da je bilo teško naći samo jedan dragi stih iz Mormonove knjige zato što je nadahnjuju toliki mnogi stihovi.
  Dobrotvorna organizacija LDS Charities, humanitarna služba Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, nedavno je odobrila projekt izrade 1.000 higijenskih kompleta za potrebite.
  Pjesma mormonskih misionara doprla do tisuća osoba
  Nova sveta glazba odražavat će globalno članstvo
  Proslava je uključivala pjesmu, ples i nadahnute riječi
  Starješina Gerrit W. Gong podržan je kao član Zbora dvanestorice apostola Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana
  Predsjednik i sestra Nelson te starješina i sestra Holland započeli su svoj obilazak obraćanjem u kapeli u Hayde Parku misionarima koji služe u misiji Engleska.
  Podržano novo Prvo predsjedništvo, pozvana dva nova apostola, najavljeno sedam novih hramova
  Najavljeni datumi dana otvorenih vrata i posvećenja